دانشگاه الکساندر ایوان کوزا

دانشگاه الکساندر ایوان کوزا

Alexandru Ioan Cuza University

قدیمی ترین دانشگاه رومانیایی، دانشگاه الکساندرو ایوان کوزا، در سال 1860 توسط شاهزاده الکساندر یوآن کوازا تاسیس شد. این دانشگاه یکی از معتبر ترین و بهترین دانشگاه های رومانی است و در آخرین رتبه بندی دانشگاه EECA درجایگاه 49 به صورت مشترک قرار گرفته است. این دانشگاه به حدود 30000 دانش آموز در محوطه دانشگاه خود را در Iasi درس می دهد. رنکینگ کیواس این دانشگاه 1400-1201 می باشد.

دانشگاه Alexandru Loan Cuza رومانی در زمان تاسیس فقط سه دانشکده فلسفه، قانون و الهیات داشت اما در این سال ها پیشرفت زیادی کرد و 12 دانشکده دیگر هم به آن اضافه شد. بنابراین در حال حاضر این دانشگاه ، 15 دانشکده و یک واحد مطالعات پژوهشی دارد که عبارتند از :

 • دانشکده زیست شناسی که در سال 1864 به عنوان بخش دانشکده علوم تاسیس شد و در سال 1948 دانشکده علوم طبیعی اضافه شد و در سال 1990 به عنوان دانشکده سازماندهی شد .
 • دانشکده شیمی در سال 1864 به عنوان بخش دانشکده علوم تاسیس شد و در سال  1948به عنوان دانشکده سازماندهی شد. در این دانشکده دروس شیمی، بیوشیمی فن آوری و شیمی پزشکی ارائه می شود .
 • دانشکده علوم رایانه در سال 1965، به عنوان گروه ماشین آلات محاسبات دانشکده ریاضیات تاسیس شد و در سال 1991، اولین دانشکده علوم کامپیوتری یک دانشگاه غیر فنی در رومانی شد .
 • دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی، در سال 1962 تأسیس شد و به عنوان دانشکده اقتصاد فعالیت خود را آغاز کرد.
 • دانشکده جغرافیا و زمین شناسی، در سال 1865 به عنوان گروه زمین شناسی-معدن شناسی دانشکده علوم تاسیس شد. در سال 1948، بخشی از دانشکده علوم طبیعی شد و از سال 1977 به عنوان دانشکده زیست شناسی-جغرافیا-زمین شناسی شروع به فعالیت نمود.
 • دانشکده تاریخ، در سال 1860 به عنوان بخش دانشکده فلسفه تاسیس شد. این بخش تا سال 1990، زمانی که به عنوان یک دانشکده جداگانه سازماندهی شد، بخشی از دانشکده های تاریخ، جغرافیا، نامه، یا تاریخ فلسفه بود .
 • دانشکده حقوق، که در سال 1856 تأسیس شد، یکی از دانشکده های اصلی این دانشگاه می باشد.
 • دانشکده نامه ها که در سال 1860 به عنوان بخشی از دانشکده فلسفه تاسیس شد و در سال 1864 به عنوان دانشکده فلسفه و نامه ها نامگذاری شد.
 • دانشکده ریاضیات، در سال 1864 به عنوان بخش دانشکده علوم تاسیس شد و در سال 1948 به عنوان دانشکده سازماندهی شد.
 • دانشکده فلسفه و علوم سیاسی که در سال 1856 به عنوان دانشکده فلسفه تاسیس شد و یکی از دانشکده های اصلی این دانشگاه شد .
 • دانشکده تربیت بدنی و ورزش که در سال 1960 تأسیس شد.
 • دانشکده فیزیک به عنوان یک بخش دانشکده علوم تاسیس شد و در سال 1962 به عنوان دانشکده سازماندهی شد .
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی که در سال 1878 به عنوان گروه های آموزش و پرورش و روانشناسی تاسیس شد و در سال 1997 به عنوان یک دانشکده تبدیل شد .
 • دانشکده الهیات ارتدکس که در سال 1860 تأسیس شد و به عنوان یکی از اولین دانشکده ها بود.
 • دانشکده کلیسای کاتولیک در سال 2002 تأسیس شد .
 • مرکز مطالعات اروپایی که در سال 2000 تاسیس شد.