اخبار سایت

نکاتی در خصوص ترمیم نمره و معدل

نکاتی در خصوص ترمیم نمره و معدل

✳ ترمیم معدل(ترمیم و ارتقای دروس نهایی)

✅ دانش آموز در رشته خودش و فقط در درس هایی که نهایی دارند و برای یک بار می تواند امتحان بدهد

✅ برای ثبت نام به مدرسه بزرگسالان دولتی مراجعه و ثبت نام کندو فقط منطقه ای می تواند امتحان بدهد که دیپملش را گرفته است.

✅ آزمون دردی ماه،خرداد و شهریور ماه برگزار می شود

✅ تاثیر نمرات برای ترمیم دروس نهایی فقط برای سوابق تحصیلی خواهد بود و هیچ تاثیری در معدل کل یا معدل کتبی نهایی دانش آموز نخواهد داشت.

✅ نمرات کسب شده برای سازمان سنجش ارسال و در سوابق تحصیلی محاسبه می شود.

✅ اگر نمره جدید دانش آموز بالاتر از نمره قبلی باشد تاثیر داده می شود ولی اگر نمره جدید کمتر از نمره قبلی باشد این نمره حذف و همان نمره قبلی موثر خواهد بود‌.