اخبار سایت

شرایط شیوع ویروس کرونا

شرایط شیوع ویروس کرونا

مدیرکل بورس و اموردانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف، این آمادگی را داریم که در صورت درخواست دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، آنان را به دانشگاه های داخل منتقل کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، نشست مجازی رایزنان علمی ایران در خارج از کشور با حضور دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، دکتر حاجی زاده مدیرکل بورس و اموردانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، دکتر فریدون رایزن علمی ایران در مالزی، دکتر قربانی رایزن علمی ایران در اروپا و دکتر نجفی رایزن علمی ایران در روسیه برگزار شد.

دکتر ابراهیم حاجی زاده در این گفتگوی اینترنتی گفت: رایزنان علمی ایران در کشورهای مختلف در شرایط کرونا وظیفه سنگینی را برای حل مشکلات دانشجویان ایرانی بر عهده داشتند و با دانشجویان و خانواده های آنان در تماس بودند.

در نتیجه فعالیت رایزنان علمی بود که با همکاری وزارت امور خارجه و ستاد ملی مقابله با کرونا چندین پرواز اختصاصی برای بازگشت دانشجویان ایرانی اختصاص یافت.

مدیرکل بورس و اموردانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با توجه به دامنه گسترش فضای مجازی و اثر گذاری آن در ارتباطات و تعاملات علمی و آموزشی نیاز هست شرح وظایف رایزن های علمی بازنگری و باز تعریف شود.

وی تاکید کرد: تعامل خوب رایزن های علمی و اساتید اعزامی زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه های خارج کشور میتواند هم افزایی بسیار موثری در انجام امور بین الملل داشته باشد.

دکتر حاجی زاده گفت: بورس های مشترک دولت های خارجی با جمهوری اسلامی ایران بستر مناسبی را برای ارتقاء و همکاری های علمی و فناوری دو جانبه فراهم خواهد کرد.

دکتر سالارآملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در این نشست مجازی، با توجه به وضعیت مناسب ایران در مدیریت شرایط کرونا و مکاتباتی که دانشگاه های ایرانی با دانشگاه های طرف خارجی خود داشته اند إبراز امیدواری کرد که شکل جدیدی از همکاری های علمی بین المللی به ویژه در فضای مجازی صورت پذیرد و از فرصت پیش رو نهایت بهره مندی برای تقویت همکاری های علمی با طرف های خارجی به عمل آید.

در ادامه این نشست دکتر فریدون، رایزن علمی ایران در مالزی تاکید کرد: با توجه به شرایط جدید باید ماموریت های رایزنان علمی باز تعریف شود و موضوعاتی مانند انتقال علم و فناوری محور فعالیت ها تعیین شود.

وی افزود: ظرفیت های مناسبی برای همکاری های علمی در جنوب شرق آسیا قرار دارد و سازمان امور دانشجویان و مرکز علمی و بین المللی وزارت علوم می توانند با تکیه بر تجربیات گذشته نوع جدیدی از همکاری های علمی و تبادل دانشجویان را باز تعریف کنند.

دکتر نجفی رایزن علمی ایران در روسیه نیز در این ارتباط گفت: اتحادیه دانشگاه های خزر فرصت مناسبی برای همکاری دانشگاه های ایران با روسیه و سایر کشورهای شمالی ایران است و تشکیل اتحادیه دانشگاه های برتر ایران و روسیه می تواند قدم دیگری در این زمینه باشد.

وی تاکید کرد: گنجاندن زمینه های علمی در تفاهم نامه های رسمی و مفاد مصوبات کمیسیون های مشترک ایران و کشورهای روسیه و سایر همسایگان شمالی می توانتد در سرعت و تعمیق همکاری ها با این کشورها بسیار موثر باشد.

دکتر قربانی، رایزن علمی ایران در اروپا در این گفتگو اظهار داشت: شیوع کرونا یک فرصت و زمینه برای همکاری های علمی ایران و کشورهای اروپایی در موضوع سلامت و بهداشت را ایجاد کرده است که باید از آن استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی باید همکاری علمی در رشته های علوم انسانی و بین رشته ای و رشته هایی که نیاز به آزمایشگاه ندارند را به شکل غیرحضوری گسترش دهیم.