اخبار سایت

رشته های تحصیلی مقطع دکترا دانشگاه تونگجی چین به زبان انگلیسی

رشته های تحصیلی مقطع دکترا دانشگاه تونگجی چین به زبان انگلیسی

1. ایمن شناسی

۲. پزشکی داخلی

۳. اطفال

۴. انکولوژی

۵. طب احیا و فیزیوتراپی

۶. پزشکی ورزشی

۷. پزشکی سالمندان

۸. عصب شناسی

۹. روانپزشکی و سلامت روان

۱۰. امراض پوستی و پزشکی بیماری های آمیزشی

۱۱. تشخیص آزمایشگاه های بالینی

۱۲. جراحی

۱۳. مامایی وژینکولوژی

۱۴. پزشکی گوش و حلق و بینی

۱۵. هوشبری

۱۶. طب اورژانسی

۱۷. اپیدمیولوژی و استاتیک بهداشتی

۱۸. سلامت کودک و بزرگسال و سلامت کودکان

۱۹. شیمی پزشکی

۲۰. داروسازی

۲۱. تحلیل  دارویی

۲۲. پزشکی دارویی

۲۳. داروی میکروبی و بیوشیمیایی

۲۴. فارماکولوژی