اخبار آموزشی چین

تاریخچه تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کشور چین

تاریخچه تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کشور چین

تاریخچه تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کشور چین

آموزش پزشکی مدرن در چین در اوایل قرن بیستم آغاز شد. دانشگاه های پزشکی، کالج ها و مدارس که توسط شورای عالی آموزش عالی چین تایید شده است امکان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی را دارند،  طول  دوره پزشکی در چین شش و یا پنج ساله (MBBS) است .

شرایط تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در چین

در حال حاضر حدود ٣۶ دانشگاه در زیرگروه رشته های پزشکی و پیراپزشکی چین در لیست وزارت بهداشت ما مورد تایید می باشند که فقط تعدادی از آنها رشته های پزشکی و دندانپزشکی را ارائه می دهند. دانشگاههای چین برنامه MBBS و BDS  (پزشکی و دندانپزشکی) را  در محیط انگلیسی، به دانشجویان خارجی ارائه) می نمایند .

دروس – تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در چین

در اکثر دانشگاه های پزشکی یا دندانپزشکی در کشور چین دروسی  مانند ریاضیات، زیست شناسی، شیمی و فیزیک در سال اول یا ترم اول ارائه و در ادامه دروس اصلی ارائه می شوند.
امروزه دانشگاه ها و مدارس پزشکی چینی، دوره های ابتدایی بر علوم پایه مانند آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی، فارماکولوژی و آسیب شناسی تمرکز دارند.
رشته های پزشکی بالینی شامل موارد زیر می شوند: کودکان، زنان و زایمان، پزشکی داخلی، روانپزشکی، بهداشت عمومی و جراحی عمومی. این دوره ها برای دانشجویانی است که تحت برنامه MBBS قرار می گیرند، پس از ۵ سال کار درسی، دانشجویان پزشکی کارآموزی خود را در یکی از بیمارستان وابسته به دانشگاه / مدرسه پزشکی به مدت ١ سال انجام می دهند.

شرایط پس از اتمام تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در چین

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره کارآموزی به دانشجوی پزشکی اجازه می دهند تا مدرک پزشکی MBBS دریافت کند . شروع کار حرفه پزشکی پس از پایان دوره MBBS خواهد بود.

دوره های BDS جهت دندانپزشکی در چین

دیگر برنامه آموزش پزشکی که اکثر دانشگاه های / مدارس پزشکی چین ارائه می دهد دوره دندانپزشکی یا BDS می باشد.
برنامه درسی BDS به تازگی برای پاسخگویی به استانداردهای بین المللی و ارائه یک پیشینه جامع پزشکی در زمینه دندان پزشکی مدرن است.
دوره های اصلی در آموزش رشته دندانپزشکی در چین شامل آسیب شناسی دهان، دارو خوراکی، آناتومی دهان انسان، میکروبیولوژی دهان و دندان، مواد مورد استفاده در دندانپزشکی، بافتشناسی و مورفولوژی دندان، جراحی فک و صورت می شود .
همه این موضوعات به زبان انگلیسی تدریس می شود. آموزش دندانپزشکی BDS در چین پنج یا شش سال بطول می کشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای بین المللی درچین :

ترجمه و فارسی مدرک دیپلم و ریز نمرات
ترجمه و فارسی مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات
پاسپورت معتبر
توصیه نامه
نامه انگیزش
فرم معاینه پزشکی ( Medical Test )
مدرک زبان معتبر
نامه تمکن مالی بانک
نامه تعهد نامه پدر (بعضی دانشگاهها)