اخبار سایت

آزاد سازی مدارک جهت ادامه تحصیل

آزاد سازی مدارک جهت ادامه تحصیل

یکی از دغدغه های متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور نحوه آزاد سازی مدارک تحصیلی آنها برای ادامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.اگر در دانشگاه‌های دولتی ایران تحصیل نموده‌اید؛ برای ترجمه رسمی مدرک دانشگاهی خود باید آن را آزاد نمایید. برای آزادسازی مدرک تحصیلی خود دو راه پیش رو دارید و اگر فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم باشید، گزینه سومی نیز وجود دارد:

١. تعهد خدمت آموزش رایگان
این دوره با توجه به طول دوره تحصیلی، نوع سهمیه ورودی (مانند سهمیه مناطق یا شاهد) و نوع دانشگاه (دانشگاه زیر نظر وزارت علوم یا دانشگاه زیر نظر وزارت بهداشت) مشخص می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که اشتغال در طول دوران تحصیل، به‌منزله تعهد خدمت محسوب نمی‌شود. همچنین دوره سربازی آقایان جزو سابقه کار به حساب می‌آید.

٢. پایان تعهد خدمت آموزش رایگان
٢-١. 
انجام امور دانش آموختگی و تصفیه حساب با دانشگاه
٢-٢.
 تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و اخذ دفترچه اقساط یا پرداخت بدهی
٢-٣. تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه (مختص آقایان)

٣. آزادسازی مدارک از طریق عدم کاریابی
دانش آموختگان دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند بدون انجام تعهد خدمت و یا پرداخت هزینه معادل هم مدرک خود را آزاد کنند.
در این روش، شما هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازند ولی فرآیند آن چند ماهی به طول می انجامد. ضمن اینکه اقدام برای آزاد کردن مدرک تحصیلی از این طریق، پیش شرط‌هایی هم دارد.