سوالات متداول

آیا برای تحصیل در چین مصاحبه پذیرش نیاز است؟

بستگی به دانشگاه و رشته شما دارد مخصوصا دانشگاه هایی که رقابت شدید دارند (مصاحبه جهت تعیین سطح زبان انگلیسی) صورت می بذیرد. در تعدادی از دانشگاهها مدرک آیلتس یا تافل و در تعدادی گذراندن دوره های زبان انگلیسی لازم است.